Poradenská činnost a spolupráce

Mezinárodní/Evropský svářečský technolog - IWT/EWT dle ČSN EN ISO 14 731

Mezinárodní svářečský inspektor- IWI - C

Úkoly a odpovědnosti svař. dozoru vycházejí z příslušných norem. Mezi nejčastější patří tyto: posuzování technické dokumentace, zpracování kvalifikovaných technologických postupů, tzv. WPQR a WPS. Psaní instrukcí, návodek, směrnic. Organizovat a navrhovat školení pro svářečský personál. Navrhovat a vytvářet plány kontrol a podílet se na kvalifikacích svářečského personálu.

Pověření svářečského technika CWS ANB

Doškolování a přezkušování svářečského personálu z bezpečnostních předpisů. Vést kurzy výuky svářečských operátorů a zaškolených pracovníků.

Přímá vizuální kontrola svarů VT 2dw

Dle ČSN EN ISO 9712

Základní kurzy svařování pro svařování metodou MIG/MAG, TIG a MMA

Dle ČSN 050705

Praktická znalost metod svařování obalenou elektrodou (MMA), tavící se elektrodou v aktivním/inertním ochranném plynu (MIG/MAG) a netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG)